Opinto-opas
Vapaasti valittavat ja muut opinnot (AMK)

LUC opinnot syksy 2022 (Korkeakouluyhteisön opinnot)

LUCSYKSY2022

Sisällön valinnaisuus

Valitaan n opintopistettä

Sisällön valinnaisuuden lisätiedot

LUC-opinnot - Vapaasti valittavat Lapin yliopiston järjestämät opinnot

Hakuaika lukuvuoden 2021-2022 opintoihin on päättynyt. Lapin yliopiston tarjoamista kesäopinnoista löydät lisätietoja sivulta https://www.ulapland.fi/FI/Yksikot/Avoin-yliopisto/Opintotarjonta-kevat-ja-kesa-2022

Hakuaika syksyllä alkaviin LUC-opintoihin alkaa elokuussa. Tarkemmat tiedot opinnoista päivitetään tälle sivulle, sekä avoimen yliopiston sivulle www.ulapland.fi/avoin -> Opintotarjonta.

Lapin yliopiston tarjonta
ONVAL0008 Informaatio-oikeus ja tietotekniikkaoikeus 5 op
ONVAL0009 Viestintäoikeus 5 op
ONVAL0010 Tietosuoja ja tietoturvallisuus 5 op
ONVAL0011 Sähköinen asiointi ja viestintä viranomaistoiminnassa 5 op
PSAA1101 Saamen kieli uhanalaisena alkuperäiskansakielenä - Sámegiella áittojuvvon eamiálbmotgiellan 5 op
PSAA1102 Saamen kielen kieliopin kertaus - Sámegiela giellaoahpa geardduheapmi 5 op
PSAA1103 Saamen kielen didaktiikka - Sámegiela didaktihkka 5 op
PSAA1104 Saamenkielisen työelämän toimintaympäristöt - Sámegielat bargoeallima doaibmanbirrasat 5 op
PSAA1105 Saamen kielen tekstitaidot - Sámegiela teakstadáiddut 5 op
Lapin ammattikorkeakoulun tarjonta
R504TL148 Kesäpeliopinnot 20 op
YRIT1112 Ideasta markkinoille 5 op