Opinto-opas
Vapaasti valittavat ja muut opinnot (AMK)

International Business, opinnot vaihto-opiskelijoille, Rovaniemi kevät 2023

EXTRK2023

Kieli

englanti

Sisällön valinnaisuus

Kaikki pakollisia

R301DL67OJ Kansainvälinen markkinointi 5 op
R301DL68OJ Riskienhallinta 5 op
R301DL69OJ Sosiaalisen vaikuttavuuden johtaminen 5 op
R301DL72OJ Strateginen johtaminen 5 op
R301DL70OJ Strateginen myynti 5 op
VV7UOJ Survival Finnish 5 op
R301DL71OJ Vastuullisuus ja laskentatoimi 5 op