Opinto-opas
Vapaasti valittavat ja muut opinnot (AMK)

YAMK, profiloivat opinnot, kevät 2023

YAMKVV23K

Kesto (vuotta)

0.5

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 40 op

Sisällön valinnaisuuden lisätiedot

Profiloivat opinnot ovat YAMK-koulutusten opiskelijoille vapaasti valittavia opintoja. Jotkut opintojaksot voivat olla tietyssä koulutuksessa suositeltuja opintoja. Opiskelija voi kuitenkin itse valita, valitseeko suositellun opintojakson vai jonkun muun itseään kiinnostavan opintojakson profiloivaksi opintojaksokseen.

Kriteerit

Suoritettavien profiloivien opintojen määrään vaikuttaa se, kuinka paljon opiskelijan ydinopintojen ja opinnäytetyön opintopisteiden jälkeen jää suoritettavia opintoja, jotta koulutuksen laajuus 60op/90op täyttyy.

Joissakin profiloivien opintojaksojen toteutuksissa voi olla erikseen maininta siitä, mille opiskelijaryhmälle toteutus on ensisijaisesti tarkoitettu.

Pääsääntöisesti opintojakso toteutuu, kun osallistujia on minimissään 15. Opintojakson maksimiosallistujamäärä on mainittu opintojakson toteutustiedoissa.

YAMKVV23K-DIOS2023 Digitalisaatio-osaaminen 20 op
YAMK144 Digitaalinen alustatalous 5 op
YAMK157 Digital Brand Management 5 op
YAMK158 Digital Customer Experience Management 5 op
YAMK168 Digital Platforms 5 op
YAMKVV23K-JOOS2023 Johtamisosaaminen 25 op
YAMK131 Etätyö ja virtuaalijohtaminen 5 op
YAMK155 Inclusion Management 5 op
YAMK170 Osaamisen johtaminen 5 op
YAMK151 Vastuullisesti kestävä johtaminen 5 op
YAMK138 Vuorovaikutusjohtaminen 5 op
YAMKVV23K-LIYR2023 Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys 10 op
YAMK146 Ennakoiva talouden johtaminen 5 op
YAMK145 Maine ja verkostoituva palvelutalous 5 op
YAMKVV23K-SOTEJ2023 Sosiaali- ja terveysalan esihenkilötyön osaaminen 15 op
YAMK140 Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen 5 op
YAMK139 Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen 5 op
YAMK161 Tekoälyn ja data-analytiikan mahdollisuudet terveys- ja hyvinvointialalla 5 op
YAMKVV23K-TIHY2023 Tiedolla johtamisen osaaminen 10 op
YAMK132 Data-analytiikka ja avoin data kehittämisen työkaluna 5 op
YAMK167 Älykäs tiedon tulkinta ja älykkäät ympäristöt 5 op
YAMKVV23K-TUMU2023 Tulevaisuuden muotoiluosaaminen 15 op
YAMK154 Creation of Sustainable Future 5 op
YAMK159 Design Thinking and Creativity 5 op
YAMK162 Palvelumuotoilu ja palveluinnovaatiot 5 op
YAMKVV23K-TUKE2023 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 20 op
YAMK141 Asiantuntijana kirjoittaminen 5 op
YAMK143 Kehittämistoiminnan johtaminen 5 op
YAMK160 Project Management 5 op
YAMK130 Työelämän kehittämismenetelmät 5 op