Opinto-opas
Vapaasti valittavat ja muut opinnot (AMK)

YAMK, profiloivat opinnot, kesä 2023

YAMKVV23KÄ

Kesto (vuotta)

0.5

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 30 op

Sisällön valinnaisuuden lisätiedot

Profiloivat opinnot ovat YAMK-koulutusten opiskelijoille vapaasti valittavia opintoja. Jotkut opintojaksot voivat olla tietyssä koulutuksessa suositeltuja opintoja. Opiskelija voi kuitenkin itse valita, valitseeko suositellun opintojakson vai jonkun muun itseään kiinnostavan opintojakson profiloivaksi opintojaksokseen.

Kriteerit

Suoritettavien profiloivien opintojen määrään vaikuttaa se, kuinka paljon opiskelijan ydinopintojen ja opinnäytetyön opintopisteiden jälkeen jää suoritettavia opintoja, jotta koulutuksen laajuus 60op/90op täyttyy.

Joissakin profiloivien opintojaksojen toteutuksissa voi olla erikseen maininta siitä, mille opiskelijaryhmälle toteutus on ensisijaisesti tarkoitettu.

Pääsääntöisesti opintojakso toteutuu, kun osallistujia on minimissään 15. Opintojakson maksimiosallistujamäärä on mainittu opintojakson toteutustiedoissa.

YAMKVV23KÄ-DIOS2023 Digitalisaatio-osaaminen 5 op
YAMK144 Digitaalinen alustatalous 5 op
YAMKVV23KÄ-JOOS2023 Johtamisosaaminen 5 op
YAMK148 Ennakoiva johtaminen 5 op
YAMKVV23KÄ-LIYR2023 Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys 5 op
YAMK165 Kehittävä yrittäjyys 5 op
YAMKVV23KÄ-TIHY2023 Tiedolla johtamisen osaaminen 5 op
YAMK166 Tiedolla johtamisen kulmakivet 5 op
YAMKVV23KÄ-TUKE2023 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5 op
YAMK130 Työelämän kehittämismenetelmät 5 op
YAMKVV23KÄ-UUTY2023 Uudistuva työelämäosaaminen 5 op
YAMK142 Autonominen ja uudistuva tiimityö 5 op