Opinto-opas
Vapaasti valittavat ja muut opinnot (AMK)

YAMK, profiloivat opinnot, syksy 2023

YAMKVV23S

Kesto (vuotta)

0.5

Sisällön valinnaisuus

Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 - 40 op

Sisällön valinnaisuuden lisätiedot

Profiloivat opinnot ovat YAMK-koulutusten opiskelijoille vapaasti valittavia opintoja. Jotkut opintojaksot voivat olla tietyssä koulutuksessa suositeltuja opintoja. Opiskelija voi kuitenkin itse valita, valitseeko suositellun opintojakson vai jonkun muun itseään kiinnostavan opintojakson profiloivaksi opintojaksokseen.

Kriteerit

Suoritettavien profiloivien opintojen määrään vaikuttaa se, kuinka paljon opiskelijan ydinopintojen ja opinnäytetyön opintopisteiden jälkeen jää suoritettavia opintoja, jotta koulutuksen laajuus 60op/90op täyttyy.

Joissakin profiloivien opintojaksojen toteutuksissa voi olla erikseen maininta siitä, mille opiskelijaryhmälle toteutus on ensisijaisesti tarkoitettu.

Pääsääntöisesti opintojakso toteutuu, kun osallistujia on minimissään 15. Opintojakson maksimiosallistujamäärä on mainittu opintojakson toteutustiedoissa.

YAMKVV23S-DIOS2023 Digitalisaatio-osaaminen 10 op
YAMK124 Digitaalinen tuotekehitys ja modernit valmistusmenetelmät 5 op
YAMK171 Digital Transformation Strategies 5 op
YAMKVV23S-HYVOS2023 Hyvinvointiosaaminen 10 op
YAMK112 Työhyvinvoinnin edistäminen muuttuvassa toimintaympäristössä 5 op
YAMK110 Liikunta ja ravitsemus 5 op
YAMKVV23S-JOOS2023 Johtamisosaaminen 25 op
YAMK131 Etätyö ja virtuaalijohtaminen 5 op
YAMK155 Inclusion Management 5 op
YAMK170 Osaamisen johtaminen 5 op
YAMK151 Vastuullisesti kestävä johtaminen 5 op
YAMK138 Vuorovaikutusjohtaminen 5 op
YAMKVV23S-LIYR2023 Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys 20 op
YAMK184 Business Design Project 5 op
YAMK156 Financial and Performance Management 5 op
YAMK145 Maine ja verkostoituva palvelutalous 5 op
YAMK133 Networking in International Environment 5 op
YAMKVV23S-SOTEJ2023 Sosiaali- ja terveysalan esihenkilötyön osaaminen 5 op
YAMK163 SOTE-johtaminen 5 op
YAMKVV23S-TEKOS2023 Teknologiaosaaminen 10 op
YAMK125 Robotiikka ja automaattiset järjestelmät 5 op
YAMK164 Transformative Technologies for Future 5 op
YAMKVV23S-TIHY2023 Tiedolla johtamisen osaaminen 10 op
YAMK147 Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa 5 op
YAMK166 Tiedolla johtamisen kulmakivet 5 op
YAMKVV23S-TUMU2023 Tulevaisuuden muotoiluosaaminen 5 op
YAMK154 Creation of Sustainable Future 5 op
YAMKVV23S-TUKE2023 Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 20 op
YAMK141 Asiantuntijana kirjoittaminen 5 op
YAMK115 English Language Learning Tools for Studies and Working life 5 op
YAMK143 Kehittämistoiminnan johtaminen 5 op
YAMK130 Työelämän kehittämismenetelmät 5 op
YAMKVV23S-UUTY2023 Uudistuva työelämäosaaminen 25 op
YAMK111 Branding for Competitiveness in Public and Private Services 5 op
YAMK149 Liikunta-alan koulutusosaaminen 5 op
YAMK152 Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö 5 op
YAMK150 Soveltava suorituksen analysointi 10 op