Opinto-opas
Vapaasti valittavat ja muut opinnot (AMK)

Sosionomi, vapaasti valittavat opinnot, Kevät 2023

VVSOK23

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Valitaan n kappaletta

K701SL33OJ Yhteiskunnan muutos ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen 10 op