Siirry suoraan sisältöön

Tutkimus-, kehittämis ja innovaatio-osaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: HYVO2OJ-19044

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2021 - 03.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 13.03.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma

 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Susanna Helavirta

Vastuuhenkilö

Susanna Helavirta

Opiskelijaryhmät

 • K71S20S1
  Sosiaalialan koulutus
 • K71S20S
  Sosionomikoulutus (päivätoteutus), Kemi, syksy, 2020
 • K71S20S2
  Sosiaalialan koulutus

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Tiedät tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät peruskäsitteet sekä tutkimusprosessin eri vaiheet ja niihin liittyvät periaatteet ja valinnat. Tiedät hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimustoimintaa ohjaavat eettiset periaatteet sekä yleisimmät tiedonhankinta- ja analysointitavat. Kykenet osallistumaan kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
Osaat tunnistaa ja hyödyntää arktisen alueen mahdollisuuksia innovatiiviseen, monialaiseen työelämäyhteyksien luomiseen yhteistyöverkostoissa monialaisten projektien kautta. Hallitset tiedonhaun yleisimmistä oman alasi tietokannoista. Osaat lukea ja arvioida kriittisesti tieteellisiä julkaisuja.
Teemat ja keskeiset sisällöt:
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprosessi
- Tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheet
- Kehittämis- ja innovaatiotoiminta
- Tutkimus- ja kehittämistyön etiikka ja luotettavuus
Tavallisimmat tutkimusotteet ja -menetelmät
- Tutkimustoiminnan peruskäsitteet
- Keskeiset omalla alallasi käytettävät kehittämis- ja tutkimus-ja analyysimenetelmät
- Tiedonhankinnan menetelmät, keskeisimmät tietokannat, tutkimustiedon haku
- Tutkimuksellinen kehittäminen
Toiminnallinen kehittäminen ja innovaatiotoiminta
- Hanketyöskentely ja projektitoiminta
- Tutkimustiedon hyödyntäminen

Sisältö

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprosessi hoitotyössä (1 op)
- Tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheet
- Kehittämis- ja innovaatiotoiminta
- Tutkimus- ja kehittämistyön etiikka ja luotettavuus
Tavallisimmat tutkimusotteet ja -menetelmät hoitotyössä (3op)
Tutkimustoiminnan peruskäsitteet
Keskeiset hoitotieteessä käytettävät kehittämis- ja tutkimus-ja analyysimenetelmät:
- Toiminnallinen opinnäytetyö
- Laadullinen tutkimusote
- Määrällinen tutkimusote ja tilastomatematiikan lähtökohdat
- Kuvaileva kirjallisuuskatsaus
- Tiedonhankinnan menetelmät, keskeisimmät terveystieteiden tietokannat, tutkimustiedon haku: informaatiolukutaito
- Tutkimuksellinen kirjoittaminen
Tutkimustiedon hyödyntäminentoiminnallinen kehittäminen ja innovaatiotoiminta hoitotyössä (1 op)
- Hanketyöskentelyja projektitoiminta
- Tutkimustiedon hyödyntäminen

Opetusmenetelmät

Päivitetyt osaamistavoitteet:

• Tiedät tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät peruskäsitteet sekä tutkimusprosessin eri vaiheet ja niihin liittyvät periaatteet ja valinnat.
• Tiedät hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimustoimintaa ohjaavat eettiset periaatteet.
• Tiedät yleisimmät tiedonhankinta- ja analysointitavat.
• Osaat lukea ja arvioida kriittisesti tieteellisiä julkaisuja.

Teemat ja keskeiset sisällöt:
Tutkimus- ja kehittämisprosessi
• Tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheet
• Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimus- ja kehittämistyön etiikka
• Tutkimuksellinen kehittäminen ja toiminnallinen opinnäytetyö
Tutkimusotteet ja -menetelmät
• Tutkimustoiminnan peruskäsitteet
• Yleisimmät aineistonkeruun menetelmät
• Yleisimmät analyysimenetelmät
• Tieteellinen kirjoittaminen ja vakuuttamisen taito

Suoritustavat:
• keskusteleva luento-opetus (läsnäolovelvoite 80 %)
• välitehtävät
• lopputehtävä: yksilötehtävä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tehtävien palautusajankohdat esitellään opintojakson alkaessa.

Hyväksytyn arvosanan korottamisen tai hylätyn arvosanan uusimisen osalta noudatetaan Lapin AMK:n tutkintosääntöä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Nimeät tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät peruskäsitteet sekä tutkimusprosessin eri vaiheet ja niihin liittyvät periaatteet ja valinnat.

Nimeät hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimustoimintaa ohjaavat eettiset periaatteet sekä yleisimmät tiedonhankinta- ja analysointitavat.

Kykenet osallistumaan kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.

Kuvaat arktisen alueen mahdollisuuksia innovatiiviseen, monialaiseen työelämäyhteyksien luomiseen yhteistyöverkostoissa monialaisten projektien kautta.

Haet tietoa yleisimmistä oman alasi tietokannoista.
Luet ja hyödynnät tieteellisiä julkaisuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Selität tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät peruskäsitteet sekä tutkimusprosessin eri vaiheet ja niihin liittyvät periaatteet ja valinnat.

Käytät hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimustoimintaa ohjaavia eettisiä periaatteita sekä yleisimpiä tiedonhankinta- ja analysointitapoja.

Osallistut kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.

Selität arktisen alueen mahdollisuuksia innovatiiviseen, monialaiseen työelämäyhteyksien luomiseen yhteistyöverkostoissa monialaisten projektien kautta.

Haet tietoa arvioiden yleisimmistä oman alasi tietokannoista.
Hyödynnät ja arvioit tieteellisiä julkaisuja

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Sovellat ja hyödynnät tutkimus-ja kehittämistoimintaan liittyviä peruskäsitteitä tutkimusprosessin eri vaiheissa ja tulkitset niihin liittyvät periaatteet ja valinnat.

Käytät monipuolisesti hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimustoimintaa ohjaavia eettisiä periaatteita sekä yleisimpiä tiedonhankinta- ja analysointitapoja.

Osallistut kriittisesti arvioiden kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.

Osaat hyödyntää ja tulkita arktisen alueen mahdollisuuksia innovatiiviseen, monialaiseen työelämäyhteyksien luomiseen yhteistyöverkostoissa monialaisten projektien kautta.

Haet tietoa kriittisesti arvioiden yleisimmistä oman alasi tietokannoista.
Luet kriittisesti arvioiden tieteellisiä julkaisuja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää riittävää osallistumista (80 %) ja opintojakson oppimistehtävien tekoa.
Opintojakson arvosana tulee lopputehtävästä.

Arviointikriteerit

5
Osoitat tietäväsi erinomaisesti tutkimustoiminnan peruskäsitteet ja prosessin. Kykenet tarkastelemaan prosessin valintoja myös kriittisesti. Osoitat tuntevasi erinomaisesti hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimusetiikkaa koskevat periaatteet ja merkityksen ja sovellat oppimaasi erinomaisesti. Osoitat tietäväsi erinomaisesti keskeisiä tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä ja osaat tarkastella niihin liittyviä valintoja ja käytäntöjä kriittisesti. Osaat tarkastella kriittisesti tutkimustietoa ja yhdistät ja hyödynnät sitä laajasti oman ajattelusi tukena.

4
Osoitat tietäväsi hyvin tutkimustoiminnan peruskäsitteet ja prosessin. Osoitat tuntevasi hyvin hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimusetiikkaa koskevat periaatteet ja merkityksen ja sovellat oppimaasi hyvin. Osoitat tietäväsi hyvin keskeisiä tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä ja niihin liittyviä valintoja ja käytäntöjä. Osaat tarkastella kriittisesti tutkimustietoa ja hyödynnät sitä oman ajattelusi tukena.

3
Osoitat tietäväsi varsin hyvin tutkimustoiminnan peruskäsitteet ja prosessin. Osoitat tuntevasi varsin hyvin hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimusetiikkaa koskevat periaatteet ja merkityksen ja sovellat oppimaasi varsin hyvin. Osoitat tietäväsi varsin hyvin keskeisiä tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä ja tunnistat niihin liittyviä käytäntöjä. Osaat tarkastella varsin kriittisesti tutkimustietoa ja hyödynnät sitä oman ajattelusi tukena.

2
Osaat nimetä tutkimustoiminnan peruskäsitteitä ja tunnistat tutkimusprosessin vaiheita. Osaat nimetä hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimusetiikkaa koskevia periaatteita ja soveltaa niitä jossakin määrin. Osaat nimetä keskeisiä tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä ja tunnistat niihin liittyviä käytäntöjä jossakin määrin. Osaat tarkastella jossakin määrin kriittisesti tutkimustietoa ja hyödynnät sitä oman ajattelusi tukena.

1
Osaat nimetä tutkimustoiminnan peruskäsitteitä ja tunnistat prosessin vaiheita. Osaat nimetä jossakin määrin hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimusetiikkaa koskevia periaatteita ja soveltaa niitä. Osaat nimetä keskeisiä tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä. Osaat hyödyntää tutkimustietoa jossakin määrin oman ajattelusi tukena.

0 Hylätty
Opiskelija ei osaa nimetä tutkimustoiminnan peruskäsitteitä eikä tunnista tutkimusprosessin eri vaiheita. Opiskelija ei osaa nimetä hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimusetiikka koskevia periaatteita eikä osaa niitä soveltaa. Opiskelija ei osaa nimetä keskeisiä tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä eikä osaa hyödyntää tutkimustietoa oman ajattelun tukena.