Siirry suoraan sisältöön

Talous- ja yrittäjyysosaaminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla (5 op)

Toteutuksen tunnus: HYVO3OJ-19008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2021 - 14.03.2022

Ajoitus

21.03.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma

 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Timo Marttala

Vastuuhenkilö

Timo Marttala

Opiskelijaryhmät

 • KA71S20K2
  Sosiaalialan koulutus
 • KA71S20K1
  Sosiaalialan koulutus
 • KA71S20K
  Sosionomikoulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi kevät 2020

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelijana
- osaat kuvatataloudellisen toiminnan perusteet
- osaat kuvata yritystoiminnan perusteet
- osaat soveltaa sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden ja taloudellisen toiminnan perusteita opiskelussasi ja ammatillisessa toiminnassa

Sisältöteemat:
- tarpeet ja hyödykkeet
- niukkuuden periaate
- julkinen/yksityinen /kolmannen sektorin talous
- sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan talous
- sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys
- toiminta-ajatus, liikeidea ja markkinoinnin perusteet

Sisältö

Tieto puuttuu

Oppimateriaalit

Terveystaloustiede; Harri Sintonen, Markku Pekurinen
Taloudellinen arviointi sosiaalialalla; Sefton Tom, Byford Sarah, McDaid david, Hills John, Knapp Martin
Hoivayrittäjyys; Rissanen Sari, Sinkkonen Sirkka

Opetusmenetelmät

Luennot, oppimiskeskustelu, itsenäinen opiskelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

1. suoritus opintojakson oppituntien puitteissa.
uusinnat:
1. 3.6.2022
2. 18.8.2022

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä
Määrittelet ja kuvaat yrittäjyyden ja talousosaamisen keskeisiä peruskäsitteitä ja lähestymistapoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä
Analysoit yrittäjyyden ja talousosaamisen keskeisiä peruskäsitteitä ja lähestymistapoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä
Analysoit kriittistä otetta hyödyntäen yrittäjyyden ja talousosaamisen keskeisiä peruskäsitteitä ja lähestymistapoja toimiessasi ammatillisissa toimintaympäristöissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit
Hylätty 0 Opiskelija ei osaa määritellä opintojakson keskeisiä peruskäsitteitä eikä lähestymistapoja.
T 1 Opiskelija osaa määritellä opintojakson keskeiset peruskäsitteet ja lähestymistavat mekaanisesti niitä sisäistämättä.
T 2 Opiskelija osaa määritellä opintojakson keskeiset peruskäsitteet ja lähestymistavat mekaanisesti ja osin selittäen.
H 3 Opiskelija osaa määritellä ja selittää keskeiset peruskäsitteet ja lähestymistavat.
H 4 Opiskelija osaa määritellä ja selittää keskeiset peruskäsitteet ja lähestymistavat analyyttista otetta hyvin hyödyntäen.
K 5 Opiskelija osaa määritellä ja selittää keskeiset peruskäsitteet ja lähestymistavat analyyttista/kriittistä otetta erinomaisesti hyödyntäen.