Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: K700BD99-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2021 - 24.02.2022

Ajoitus

03.03.2022 - 12.06.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Riikka Korhola
  • Kirsi Poikajärvi

Vastuuhenkilö

Riikka Korhola

Opiskelijaryhmät

  • KA71S22K
    Sosionomikoulutus,Kemi kevät 2022

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tietää hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tuottavan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän ja sen tehtävät
- tietää sosiaalihuoltolain (2014/1301) sosiaalipalveluja koskevat pääperiaatteet
- tietää sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain pääperiaatteet sosiaalipalveluiden toteuttamisessa
- osaa huomioida etäisyyksien merkityksen sosiaalipalveluissa

Sisältö

Sisältö:           
- sosiaalihuollon palvelujärjestelmä: julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut, hallinto ja yhteistyö
- sosiaalihuollon peruskäsitteet
- sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakaslain pääperiaatteet

Aika ja paikka

Kemi, Kosmos
14.3.-31.7.2022
Kevät 2022

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva ja siellä mainittu materiaali.
-Johanna Lammi-Taskula (toim.): Sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet. 2011.
-Haverinen, Kuronen & Pösö (toim.): Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus. 2018.
-Toikko: Sosiaalipalveluiden kehitysuunnat. 2012.
- Niemelä (toim.): Hyvinvointipolitiikka 2010.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan AC-opetuksena kevään 2022 aikana. Opintojakso sisältää oppimistehtäviä. Opintojakson materiaali on Moodlessa.

Opetusmenetelmät tarkentuvat keväällä opintojakson alkaessa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan toteutetaan työelämäyhteistyötä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson suoritusten tarkemmat kuvaukset sekä palautuspäivät löytyvät Moodlesta opintojakson alkaessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija muistaa teoriaperustaa ja käsitteitä erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin liittyen. Hän ymmärtää palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja sekä niitä ohjaavaa lainsäädäntöä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ymmärtää omaa toimintaa tutkimus- ja/tai käytännön tietoa hyödyntäen.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija muistaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumisen perusteita. Hän muistaa sosiaalihuoltoon ja lainsäädäntöön perustuvia ammattikäytäntöjä. Opiskelija hahmottaa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden perusteet.

Tyydyttävä (2)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija ymmärtää teoriaperustaa ja käsitteitä erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin liittyen. Hän ymmärtää palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja sekä niitä ohjaavaa lainsäädäntöä

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ymmärtää omaa toimintaa tutkimus- ja/tai käytännön tietoa hyödyntäen.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää ihmisarvon loukkaamattomuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumista. Hän ymmärtää sosiaalihuoltoon ja lainsäädäntöön perustuvia ammattikäytäntöjä. Opiskelija muistaa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija osaa soveltaa teoriaperustaa ja käsitteitä erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän osaa analysoida palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja sekä niitä ohjaavaa lainsäädäntöä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa analysoida omaa toimintaa tutkimus- ja käytännön tietoa hyödyntäen.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää hyvin ihmisarvon loukkaamattomuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumisen periaatteet. Hän osaa soveltaa sosiaalihuoltoon ja lainsäädäntöön perustuvia ammattikäytäntöjä. Opiskelija osaa soveltaa toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Hyvä (4)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija osaa analysoida teoriaperusteita ja käsitteitä, joita soveltaa erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän osaa analysoida palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja sekä niitä ohjaavaa lainsäädäntöä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa analysoida omaa toimintaa monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tietoa hyödyntäen.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa analysoida ihmisarvon loukkaamattomuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumista. Hän tietää sosiaalihuoltoon ja lainsäädäntöön perustuvia ammattikäytäntöjä. Opiskelija osaa analysoida toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija osaa arvioida teoriaperustaa ja käsitteitä, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän osaa arvioida erinomaisesti palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavan lainsäädännön.
Opiskelija hallitsee erinomaisesti hyvinvointipolitiikan periaatteita. Opiskelija tuntee erinomaisesti sosiaalihuoltolain sekä asiakkaan asemaa koskevan lain sisältöjä sekä palvelujärjestelmän.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa arvioida omaa toimintaa monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tietoa hyödyntäen.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa arvioida ihmisarvon loukkaamattomuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumista. Hän osaa arvioida sosiaalihuoltoon ja lainsäädäntöön perustuvia ammattikäytäntöjä. Opiskelija osaa arvioida toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hylätty - 5.

Arviointikriteeri - arvosana 1-2
Opiskelija osaa kuvata hyvinvointipolitiikan periaatteita ja sosiaali- ja terveyspolitiikan perusteita. Opiskelija tuntee terveyden- ja sosiaalihuoltolain sekä asiakkaan asemaa koskevan lain pääperiaatteita sekä palvelujärjestelmiä.
Arviointikriteeri - arvosana 3-4
Opiskelija tuntee hyvin hyvinvointipolitiikan periaatteita ja sosiaali- ja terveyspolitiikan perusteita. Opiskelija tuntee hyvin terveyden- ja sosiaalihuoltolain sekä asiakkaan asemaa koskevan lain sisältöjä sekä palvelujärjestelmiä.
Arviointikriteeri - arvosana 5
Opiskelija tuntee erinomaisesti hyvinvointipolitiikan periaatteita ja sosiaali- ja terveyspolitiikan perusteita. Opiskelija tuntee erinomaisesti terveyden- ja sosiaalihuoltolain sekä asiakkaan asemaa koskevan lain sisältöjä sekä palvelujärjestelmiä.