Siirry suoraan sisältöön

Taidelähtöisiä työtapoja sosiaalialalla (5 op)

Toteutuksen tunnus: K701SL17OJ-19009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2021 - 27.12.2021

Ajoitus

03.01.2022 - 13.03.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Sari Leppälä
  • Sanna Viinonen

Vastuuhenkilö

Sanna Viinonen

Opiskelijaryhmät

  • K71S21S
    Sosionomikoulutus (päiväopinnot) Kemi syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- syventää itsetuntemustaan ja luovuuttaan (TO)
- osaa käyttää taidelähtöisiä menetelmiä itseilmaisussa sekä ryhmissä (TO, LO)
- rohkaistuu käyttämään taidelähtöisiä menetelmiä sosiaalialan työssä
Sisältö:
- itsetuntemuksen rakentuminen yksilöllisen, yhteisöllisen ja kulttuurisen ympäristön kautta
- valitut toiminnalliset ja osallisuutta tukevat taidelähtöiset menetelmät sosiaalialalla
- harjoittelee pienimuotoisen taideprojektin ohjaamista

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelijoiden ohjaamat työpajat arvioidaan.
Itsearviointi, vertaisarviointi, ohjaajien arviointi.

Tyydyttävä (1- 2):
Opiskelijat ovat paneutuneet heikosti työpajan suunnitteluun. Aiheen rajaus ja sekä työskentelyn johdonmukaisuus ontuu. Työpajan toteutus on yllätyksetön ja ohjaus onnistuu vain hetkellisesti. Taidelähtöinen työskentely ei herätä mielenkiintoa osallistujissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijat ovat perehtyneet hyvin työpajan suunnitteluun ja käsittelevät valitsemaansa aihetta mielenkiintoisesti. Työpajan toteutus ja sen ohjaus onnistuu. Työpajassa sovelletaan valmista työskentelymallia. Opiskelijat välttävät riskinottoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijat ovat perehtyneet erittäin hyvin työpajan suunnitteluun ja käsittelevät syvällisesti sekä monipuolisesti valitsemaansa aihetta. Työpajan toteutus ja sen ohjaus on innostavaa, oivaltavaa ja hallittua. Taidelähtöisiä menetelmiä osataan soveltaa luovasti työpajassa.