Siirry suoraan sisältöön

Asiakastyöosaaminen (15 op)

Toteutuksen tunnus: K701SL18OJ-18013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2021 - 31.05.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 31.07.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Sari Leppälä
 • Virpi Piira
 • Tarja Jussila
 • Merja Hjulberg
 • Riikka Korhola
 • Kaisu Vinkki
 • Matti Virtasalo

Opiskelijaryhmät

 • KA71S21S_1
  Sosionomikoulutus 1 (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa kuvata alan ammatillista toimintaympäristöä
- osaa määritellä ammatillisen toiminnan perusteet
- osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutussuhteessa
- tunnistaa ja arvioida omia ammatillisia valmiuksiaan asiakastyössä
- osaa toimia sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti

Edeltävät opinnot:
Ensimmäisen lukukauden opinnot tulee olla suoritettuna ennen harjoittelua.

Sisältö

Harjoittelut sosiaalialan asiakastyössä (1. osa 5 vko ja 2. osa 4 vko) ja kirjallinen ammattianalyysi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on osallistunut harjoittelussaan aktiivisesti asiakastyöhön ja tutustunut toimintakäytäntöihin. Opiskelija osaa kuvata sen hetkisiä ammatillisia valmiuksiaan asiakastyössä. Opiskelijan toiminta harjoittelussa on ollut sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaista ja opiskelija on toiminut työelämän sääntöjen mukaisesti. Opiskelija on kirjoittanut annetun ohjeen mukaisesti ammattianalyysin harjoittelustaan.

Hylätty:
Opiskelijan toiminta harjoittelussa on ollut passiivista ja/tai epäasiallista. Opiskelija ei ole tehnyt ammattianalyysiä tai se ei ole ohjeiden mukainen.