Siirry suoraan sisältöön

Mielenterveystyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: K701SL21OJ-19011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2021 - 14.01.2022

Ajoitus

21.01.2022 - 30.04.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Virpi Piira

Vastuuhenkilö

Virpi Piira

Opiskelijaryhmät

  • KA71S21K
    Sosionomikoulutus (verkkototeutus) Kemi kevät 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tunnistaa mielenterveyteen vaikuttavat sosiaaliset, kulttuuriset ja ympäristölliset tekijät (TO)
- tunnistaa yleisimmät mielenterveyshäiriöt ja niihin liittyvät hoitopalvelut (EH)
- tietää kriisityön periaatteet ja osaa ohjata asiakkaita kriisitilanteissa (TO)
- osaa ohjata asiakkaita mielenterveyskuntoutuspalveluihin (EH)
Sisältö:
- hyvän mielenterveyden rakentuminen
- kriisit ja kriisityö
- mielenterveyshäiriöt ja mielenterveyspalvelut
- mielenterveyskuntoutus
- mielenterveystyöhön liittyvä lainsäädäntö

Sisältö

Hyvän mielenterveyden rakentuminen
Suomalaisten mielenterveydentila
Tärkeimmät mielenterveyden häiriöt sekä niiden hoitomuodot
Palvelujärjestelmä sekä keskeinen lainsäädäntö
Kriisityö sekä mielenterveyskuntoutus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata mielenterveyteen vaikuttavat tekijät ja tukea positiivisen mielenterveyden vahvistumista. Hän tunnistaa yleisimmät mielenterveyshäiröt ja niihin liittyvät hoito-ja kuntoutuspalvelut.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää millä tavoin sosiaaliset, kulttuuriset ja ympäristölliset tekijät vaikuttavat sekä mielenterveyden rakentumiseen että sen häiriintymiseen. Hän osaa tukea positiivisen mielenterveyden vahvistumista ja tuntee yleisimmät mielenterveyshäiriöt ja niihin liittyvät hoito-ja kuntoutuspalvelut ja osaa ohjata asiakkaita niiden piiriin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää sosiaalisten, kulttuuristen ja ympäristöllisten tekijöiden merkityksen mielenterveyden rakentumisessa sekä häiriintymisessä. Hän osaa tukea positiivisen mielenterveyden vahvistumista ja soveltaa osaamistaan kriisityön ja kuntoutuksen alueella.