Siirry suoraan sisältöön

Lapsi- ja perhetyön menetelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: K701SL46OJ-19009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2021 - 10.01.2022

Ajoitus

17.01.2022 - 13.03.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma

 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Merja Hjulberg

Vastuuhenkilö

Merja Hjulberg

Opiskelijaryhmät

 • KA71S20K2
  Sosiaalialan koulutus
 • KA71S20K1
  Sosiaalialan koulutus
 • KA71S20K
  Sosionomikoulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi kevät 2020

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tuntee perhetyön työmuotoja ja taustateorioita
- osaa soveltaa keskeisiä lapsi- ja perhelähtöisiä työmenetelmiä
Sisältö:
- perhetyön teoreettiset lähtökohdat
- perhetyön eri muodot
- lapsi- ja perhetyön menetelmät

Sisältö

- perhetyön teoreettiset lähtökohdat
- perhetyön eri muodot
- lapsi- ja perhetyön menetelmät

Aika ja paikka

Kevät 2022
17.1. - 1.3.2022

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva ja siellä mainittu materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen työskentely, erilaiset oppimistehtävät.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Asiantuntijavierailu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallisten töiden palautusajankohta ilmoitetaan opintojakson alussa sekä tentin ajankohta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kirjallinen oppimistehtävän voi korvata tentillä, joka järjestetään yhden kerran. Kokoavasta oppimistehtävästä ja tentistä saa enemmän tietoa opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija osaa tarkastella perhetyön työmuotoja ja osaa soveltaa keskeisiä lapsi- ja perhetyönmenetelmiä niukasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Opiskelija osaa tarkastella perhetyön työmuotoja ja osaa soveltaa keskeisiä lapsi- ja perhetyönmenetelmiä hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija osaa tarkastella perhetyön työmuotoja ja osaa soveltaa keskeisiä lapsi- ja perhetyönmenetelmiä monipuolisesti ja kriittisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kokonaisarviointi 0 - 5.

Kaikki vaadittavat oppimistehtävät tulee tehdä hyväksyttävästi. Kirjallinen oppimistehtävä tai tentti arvioidaan numeraalisesti 0 - 5.

Opintojaksolla läsnäolovelvollisuus on 80 %, mikä tarkoittaa reaaliajassa mukana olemista. Luentoja ei voi korvata kuuntelemalla nauhoituksia jälkikäteen.