Siirry suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja lapsen kehityksen ja oppimisen tuki (5 op)

Toteutuksen tunnus: K701SL47OJ-19007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2021 - 03.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 13.03.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma

 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Sari Leppälä

Vastuuhenkilö

Sari Leppälä

Opiskelijaryhmät

 • K71S20S1
  Sosiaalialan koulutus
 • K71S20S
  Sosionomikoulutus (päivätoteutus), Kemi, syksy, 2020
 • K71S20S2
  Sosiaalialan koulutus

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tuntee suomalaisen varhaiskasvatuksen tehtävät, tavoitteet ja toimintamuodot
- tietää ja tunnistaa lapsen kasvun ja kehityksen lähtökohdat sekä kehityksen ja oppimisen tuen tarpeet
- osaa kuvata kehityksen ja oppimisen tuen palvelujärjestelmät
- osaa tukea lasta ja perheitä vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön periaatteet huomioiden
Sisältö:
- varhaiskasvatusjärjestelmä ja sitä ohjaava lainsäädäntö
- varhaiskasvatusympäristöt ja - toimintakulttuuri
- yhteistyö vanhempien kanssa
- moniammatillinen yhteistyö
- lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

Sisältö

- varhaiskasvatusjärjestelmä ja sitä ohjaava lainsäädäntö - lainsäädäntöön linkki luentorungossa

- varhaiskasvatusympäristöt ja - toimintakulttuuri
- yhteistyö vanhempien kanssa - sisältää Lapset puheeksi- tehtävän

- moniammatillinen yhteistyö
- lapsen kehityksen ja oppimisen tuki - sisältää lapsen ikäkauden mukaiseen kehitykseen perehtymisen

Aika ja paikka

Kevät 2022

Oppimateriaalit

Materiaalit ja kirjallisuusvinkit löytyvät moodlesta
Suunnittelutehtäviin tarvittavaa materiaalia tulee hankkia myös itsenäisesti

Opetusmenetelmät

Kontaktitunnit
- Vuorovaikutuksellista luennointia
- videoita ja pieniä ryhmätehtäviä
- Lapset puheeksi workshop
-Sovellettu akvaariotentti
Itsenäinen työskentely
- Akvaario kirjatenttiin valmistautuminen
- Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen
- Lapset puheeksi aineistoon perehtyminen ja ryhmässä työskentely
- Lapsen kehitykseen perehtyminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovellettu akvaariotentti 3/2022
1. uusinta 4/2022 yksilötentti moodlessa
2. uusinta 4/2022 yksilötentti moodlessa
Tarkemmat päivät tiedossa opintojakson alussa

Sisällön jaksotus

Kevään 1. periodissa 2022

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija osoittaa perehtyneensä sisältöalueisiin ja aineistoihin, mutta suppeasti, luettelomaisesti, suorina lainauksina tai referaattina. Osaamistavoitteet toteutuvat jossain määrin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Opiskelija osoittaa perehtyneensä sisältöalueisiin ja aineistoihin hyvin. Osaamistavoitteet toteutuvat hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija osoittaa perehtyneensä sisältöalueisiin ja aineistoihin erinomaisesti. Osaamistavoitteet toteutuvat erinomaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty (0):
Opiskelija osoittaa perehtyneensä sisältöalueisiin ja aineistoihin hyvin vähän. Osaamistavoitteet eivät toteudu.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

80% läsnäolovelvollisuus
Oppimispäiväkirja 0-5(50%)
Akvaario kirjatentti 0-5(50%)
LP tehtävä täydennettävä/hyväksytty
Muut annetut tehtävät tulee olla tehtynä