Siirry suoraan sisältöön

EA 1 ja lääkehoito sosiaalialalle (5 op)

Toteutuksen tunnus: K701SL51OJ-19007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2021 - 17.01.2022

Ajoitus

24.01.2022 - 13.03.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma

 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Eija Kehus
 • Aija Lämsä
 • Sirpa Orajärvi

Vastuuhenkilö

Aija Lämsä

Opiskelijaryhmät

 • K71S20S1
  Sosiaalialan koulutus
 • K71S20S
  Sosionomikoulutus (päivätoteutus), Kemi, syksy, 2020
 • K71S20S2
  Sosiaalialan koulutus

Tavoitteet

Ensiapu I (SPRn mukainen)
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa keskeisimmät hätäensiaputaidot, tunnistaa potilaan välittömän ensiavun tarpeen, osaa toimia ja antaa tapaturmien ja tavallisimpien sairauskohtausten ensiavun erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä sekä hallitsee peruselvytyksen ja defibrilloinnin.
Sisältö:
Tapaturmat ja niiden yleisyys, toiminta tapahtumapaikalla, vammamekanismit, tyyppivammat, hätäensiapu, tajuttomuus, elottomuus ( PPE-D ), verenvuoto ja sokki, palo- ja paleltumavammat, sähkötapaturmat, murtumien ja nivelvammojen ea, tavallisimmat sairauskohtaukset ja myrkytykset sekä niiden ensiapu

Lääkehoito sosiaalialalla
Opiskelija:
- Tunnistaa lääkehoitoa ohjaavan lainsäädännön ja ymmärtää sen merkityksen turvallisen lääkehoidon toteuttamisessa
- Tiedostaa vastuunsa lääkehoidon toteuttamisessa omassa työssään
- Osaa määrittää lääkehoidon keskeiset käsitteet, lääkemuodot ja lääkkeiden oikeat antotavat
- Ymmärtää lääkeaineiden vaiheet elimistössä
- Osaa etsiä lääkkeisiin ja lääkehoitoon liittyvää tietoa eri tietokannoista
- Osaa tunnistaa lääkehoitoon liittyvät yleisimmät haitta- ja yhteisvaikutukset
- Osaa ohjata potilasta/asiakasta turvallisen ja oikean lääkehoidon toteuttamisessa
Sisältö
- Lääkehoitoa ohjaava lainsäädäntö
- Vastuukysymykset ja turvallisuus lääkehoidossa
- Lääkehoidon peruskäsitteet, lääkemuodot ja antotavat
- Lääkkeiden vaiheet elimistössä
- Lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset
- Lääkehoitoon liittyviä erityiskysymyksiä - Ikääntyneiden lääkehoidon erityispiirteet

Sisältö

Ensiapu I/Sisältö:
Tapaturmat ja niiden yleisyys, toiminta tapahtumapaikalla, vammamekanismit, tyyppivammat, hätäensiapu, tajuttomuus, elottomuus ( PPE-D ), verenvuoto ja sokki, palo- ja paleltumavammat, sähkötapaturmat, murtumien ja nivelvammojen ea, tavallisimmat sairauskohtaukset ja myrkytykset sekä niiden ensiapu
Lääkehoito:
- Lääkehoitoa ohjaava lainsäädäntö
- Vastuukysymykset ja turvallisuus lääkehoidossa
- Lääkehoidon peruskäsitteet, lääkemuodot ja antotavat
- Lääkkeiden vaiheet elimistössä
- Lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset
- Lääkehoitoon liittyviä erityiskysymyksiä - Ikääntyneiden lääkehoidon erityispiirteet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu