Siirry suoraan sisältöön

Sähköiset palvelut ja asiointi sosiaali- ja terveysalalla (5 op)

Toteutuksen tunnus: K701SL53OJ-19008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2021 - 24.01.2022

Ajoitus

31.01.2022 - 13.03.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma

 • Sosiaalialan koulutus, Kemi
 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Riikka Korhola

Vastuuhenkilö

Riikka Korhola

Opiskelijaryhmät

 • KA71S20K2
  Sosiaalialan koulutus
 • KA71S20K1
  Sosiaalialan koulutus
 • KA71S20K
  Sosionomikoulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi kevät 2020

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tuntee liikkuvien ja sähköisen asioinnin palvelut sekä sosiaalisen median käyttömahdollisuudet
- osaa ohjata asiakkaita sähköisten ja liikkuvien palvelujen käyttämisessä ja verkkoympäristöissä kohtaamisessa
- ymmärtää ja osaa arvioida sähköisten palvelujen merkityksen ja haasteet asiakasta osallistavien sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittämisessä
- tunnistaa erilaisia sovellusmahdollisuuksia sähköisten palvelujen kehittämisessä
Sisältö:
- asiakaslähtöiset liikkuvat ja sähköiset palvelut, niiden käyttö ja soveltuvuuden arviointi
- verkkoneuvonta ja -konsultaatio, verkkoasiointi, virtuaaliset hyvinvoinnin työvälineet ja alustat
- sähköiseen asiointiin liittyvä lainsäädäntö, tietoturva ja tietosuoja

Sisältö

- asiakaslähtöiset liikkuvat ja sähköiset palvelut, niiden käyttö ja soveltuvuuden arviointi
- verkkoneuvonta ja -konsultaatio, verkkoasiointi, virtuaaliset hyvinvoinnin työvälineet ja alustat
- sähköiseen asiointiin liittyvä lainsäädäntö, tietoturva ja tietosuoja

Aika ja paikka

Verkossa, kevään 1. periodi 2022.

Kurssilla on kaksi opetuskertaa, jolloin opiskelijoiden oletetaan olevan paikalla. Kurssin alkaa 31.1.2022 klo 16.30, jolloin käydään läpi kurssin tavoitteet ja suoritustavat sekä orientoidutaan opintojakson sisältöihin. Toinen opetuskerta, jonka yhteydessä on myös ohjausta, on 1.3.2022 klo 16.30 alkaen. Opiskelijoiden oletetaan olevan näillä opetuskerroilla läsnä.

Oppimateriaalit

Juvonen, T. ym. (toim.) 2018. Sosiaalityön muuttuva asiantuntijuus.
Kauppila, T., Kiiski, K. & Lehtonen, M. 2018. Sähköhelmenkalastus. Sosiaalihuollon sähköisten palvelujen nykytila ja kehittämistarpeet.
Malin, P. ym. (toim.) 2017. Tutkiva sosiaalityö. Sosiaalityö digitalisoituvassa maailmassa.
Pirhonen, K. 2016. Teknologia sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Pohjola, A. ym. (toim.) 2010. Sosiaalityö, tieto ja teknologia.
Sauri, P. 2015. Julkishallinto ja sosiaalinen media.
Viinamäki, L. (toim.) 2019. Että asioita voisi hoitaa myös sähköisesti tarvittaessa. Uusi lappilainen kunta - kuntien digitaaliset lähipalvelut -hanke verkkokyselyjen valossa.
Yliräisänen-Seppänen, P. & Pirttijärvi, M. 2018. Työkirja sähköisten sote-palveluiden käyttöönottamiseksi.

Opetusmenetelmät

Kurssi suoritetaan täysin verkossa opiskellen. Kurssin suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on käytettävissään tietokone, toimiva verkkoyhteys, webbikamera sekä headset. Kurssi koostuu erilaisista yksilötyönä sekä pienryhmätyöskentelynä toteuttavista oppimistehtävistä, jotka tehdään, palautetaan ja arvioidaan verkossa. Kurssiarvosana perustuu opiskelijan sitoutumiseen ja aktiivisuuteen kurssin suorittamisen suhteen sekä palautettuihin oppimistehtäviin. Opiskelu kurssilla on vuorovaikutteista sisältäen verkkotapaamisia, mikä edellyttää opiskelijan sitoutumista yhdessä sovittuihin aikatauluihin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole erillistä tenttiä, vaan suoritus tapahtuu oppimistehtävät tekemällä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija tietää ja tunnistaa ammattialan liikkuvien ja sähköisen asioinnin palvelut sekä sosiaalisen median käyttömahdollisuudet sekä osaa ohjata asiakkaita sähköisten palvelujen käyttämisessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Opiskelija osaa käyttää ammattialan liikkuvia ja sähköisiä asiointipalveluja sekä osaa hyödyntää asiakastyössä sähköisten palvelujen erilaisia sovellusmahdollisuuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija osaa arvioida ja kehittää ammattialan liikkuvia ja sähköisiä asiointipalveluja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opiskelijan aktiivisuuteen vuorovaikutteisissa verkkokeskusteluissa sekä kirjallisiin oppimistehtäviin, joilla opiskelija osoittaa osaamistaan kurssin osaamistavoitteisiin liittyen.
Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija tietää ja tunnistaa ammattialan liikkuvien ja sähköisen asioinnin palvelut sekä sosiaalisen median käyttömahdollisuudet sekä osaa ohjata asiakkaita sähköisten palvelujen käyttämisessä.
Hyvä (3-4):
Opiskelija osaa käyttää ammattialan liikkuvia ja sähköisiä asiointipalveluja sekä osaa hyödyntää asiakastyössä sähköisten palvelujen erilaisia sovellusmahdollisuuksia.
Kiitettävä (5):
Opiskelija osaa arvioida ja kehittää ammattialan liikkuvia ja sähköisiä asiointipalveluja.