Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmäosaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: HYVO1OJNP-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 21.09.2022

Ajoitus

28.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma

  • Nursing

Opettaja

  • Marita Turulin
  • Marianne Karttunen

Vastuuhenkilö

Marita Turulin

Opiskelijaryhmät

  • K72D22S
    Nursing (day time learning) Kemi autumn 2022

Aika ja paikka

aloitusinfo verkossa 28.9.2022, klo 11.45 - 13.15
Kurssin suoritus itsenäisesti ja ryhmätyönä verkko-opintoina.

Oppimateriaalit

Moniammatillinen yhteistyö, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö, Sosiaali- ja terveydenhuolto Suomessa, Sosiaalihuolto
Sosiaali- ja terveyspalvelut: Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja vastuut, Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kuntoutus
Kanta-palvelut / Potilastiedon arkisto
tietoturva / tietosuoja

Opetusmenetelmät

Moniammatillinen yhteistyö, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö, Sosiaali- ja terveydenhuolto Suomessa, Sosiaalihuolto
Sosiaali- ja terveyspalvelut: Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja vastuut, Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kuntoutus
Kanta-palvelut / Potilastiedon arkisto
tietoturva / tietosuoja

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti: Opiskelijalla on 60 minuuttia vastausaikaa. Tentti päättyy annetun tenttiajan loputtua ja sen jälkeen hänellä ei mahdollisuuksia enää tallentaa vastauksia. Kaikki siihen mennessä tallennetut vastaukset arvioidaan. Suorituskertoja on kolme (3).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op on 135 h

Sisällön jaksotus

Kurssi jakautuu kahteen teemaan:
Teema 1. Sosiaali-, ja terveydenhuollon järjestelmän ja liikuntatoimialan rakenne ja toiminta
Teema 2. Asiakas hoito -, ja palveluprosesseissa

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin materiaali on verkkoalustalla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teema 1
Verkkotentti: Opiskelijalla on 60 minuuttia vastausaikaa. Tentti päättyy annetun tenttiajan loputtua ja sen jälkeen opiskelijalla ei mahdollisuuksia enää tallentaa vastauksia. Kaikki siihen mennessä tallennetut vastaukset arvioidaan. Suorituskertoja on kolme (3). Opintojakson kokonaisarvosanasta tulee 50% tästä verkkotentistä. Huomaathan, että verkkotentti on yksilötentti. Paras suoritus huomioidaan.
Vähintään 50% oikein: T1
Vähintään 55 % oikein: T2
Vähintään 65% oikein: H3
Vähintään 80% oikein: H4
Vähintään 90% oikein: K5

Teema 2
Case: Erkin ja Eilan tarinaan liittyvien kysymysten ja ongelmien ratkaiseminen noin 2-3 hengen ryhmissä.
Ryhmät työstävät Lapin ammattikorkeakoulun esseeohjeiden mukaisen tuotoksen ja palauttavat Moodlessa olevaan palautuslaatikkoon.
Esseen pituus 5 - 6 sivua + lähdeluettelo. Essee arvioidaan asteikolla hyl - K5 ja se on 50% koko kurssin arvosanasta.

Opintojaksoon kuuluu myös
- Kanta, potilastiedon arkisto, tietojenturvallinen käsittely
- tietoturvan ja tietosuojan ohjeistus Suomessa