Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu sosiaali- ja terveysalan uudistuvissa toimintaympäristöissä I (5 op)

Toteutuksen tunnus: K700BB87-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 21.11.2022

Ajoitus

28.11.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

1 - 25

Tutkinto-ohjelma

  • Nursing

Opettaja

  • Mira Oinas-Mäenalanen

Vastuuhenkilö

Mira Oinas-Mäenalanen

Opiskelijaryhmät

  • K72D21S
    Nursing (full time day studies) Kemi autumn 2021

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty:
• Toimintaympäristön yhteisten pelisääntöjen noudattaminen.
• Harjoitteluun liittyvien dokumenttien asianmukainen täyttö ja palautus.
• Harjoittelun toteuttaminen sovitun aikataulun mukaisesti.
• Vastuullinen ja turvallinen toiminta toimintaympäristössä.
• Harjoittelukohtaisten yleisten osaamistavoitteiden saavuttaminen.
• Harjoitteluun liittyvien järjestelyjen ja tehtävien itsenäinen toteuttaminen.
Hylätty:
• Toimintaympäristön yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen.
• Harjoitteluun liittyvien dokumenttinen palauttamatta jättäminen.
• Harjoittelun toteuttamatta jättäminen sovitun aikataulun mukaisesti.
• Ei toimi toimintaympäristössä vastuullisesti ja turvallisesti.
• Ei saavuta harjoittelukohtaisia yleisiä osaamistavoitteita.
• Ei toteuta itsenäisesti harjoitteluun liittyviä järjestelyjä ja tehtäviä.