Siirry suoraan sisältöön

Digitaalinen alustatalous (5 op)

Toteutuksen tunnus: R301YH13OJ-18010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

19.03.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

27.10.2021 - 31.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Ylempi AMK-koulutus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 60

Tutkinto-ohjelma

 • Matkailualan osaamisen johtaminen

Opettaja

 • Tanja Suomalainen
 • Maarit Tihinen

Vastuuhenkilö

Tanja Suomalainen

Opiskelijaryhmät

 • R31YH21S
  Digiajan palvelujohtaminen, syksy 2021
 • R81Y20S
  Ylempi amk-koulutus, Matkailualan osaamisen johtaminen (monimuotototeutus) Rovaniemi, syksy 2020
 • R81Y21S
  Innovatiivinen matkailualan johtaminen, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida, arvioida, johtaa ja kehittää digitaalisten työympäristöjen ja erityisesti alustatalouden tarjoamia mahdollisuuksia organisaation kehittämisessä. Opiskelija osaa digitaalisiin työympäristöihin liittyvät verkostovaikutukset. Opiskelija osaa digitaalisten työympäristöjen ja alustatalouden kehittämisen eri muodot eli arkkitehtuurit.
    

Sisältö

- Alustatalouden käsitteet ja ulottuvuudet
- Verkostoituminen alustataloudessa, mahdollisuudet ja haasteet
- Alustatalouden kehittämisen eri muodot kansallisesti ja kansainvälisesti.

Aika ja paikka

Virtuaalikontaktit:
3.11.2021 klo 17-21.
2.12.2021 klo 12-16.
Aikataulu voi tarkentua lähempänä kontaktikertaa

Oppimateriaalit

Huttunen, H., Seppala, T., Lahteenmaki, I., & Mattila, J. (2019). What Are the Benefits of Data Sharing? Uniting Supply Chain and Platform Economy Perspectives. Uniting Supply Chain and Platform Economy Perspectives. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3456914

Kenney, Martin; Rouvinen, Petri; Seppälä, Timo & Zysman, John (2019) Platforms and industrial change. Industry and Innovation, 26:8, pp. 871-879, DOI: 10.1080/13662716.2019.1602514

Mucha, Tomasz & Seppala, Timo (2020): Artificial Intelligence Platforms – A New Research Agenda for Digital Platform Economy. ETLA Working Papers No 76. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3532937

Viitanen, Jukka; Paajanen, Reijo; Loikkanen, Valto & Koivistoinen, Aki (2018): Digitaalisen alustatalouden tiekartasto. Valtioneuvoston kanslia, Työ- ja elinkeinoministeriö, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland. Helsinki. ISBN: 978-952-457-632-1. https://www.businessfinland.fi/globalassets/julkaisut/alustatalouden_tiekartasto_web_x.pdf

Kääriäinen, J., Pussinen, P., Wallin, A., Valkokari, K., Saari, L., Mölsä, A., Pirttimaa, T., Blomstedt, E., Lusila, H., Poikonen, J., & Ahokas, M. (2021). Alustatalouden esimerkkejä Suomesta. VTT Technical Research Centre of Finland. VTT White Paper https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/whitepapers/Keko_SEED_White_paper_suomalaiset%20alustaekosysteemit.pdf

Opetusmenetelmät

Opetusmenetelmät
• AC-kontaktit/luennot ja itsenäinen tiedonhaku
• videoidut asiantuntijapuheenvuorot Moodlessa (avautuvat näkyviin aloitustutoriaalin jälkeen)
• aktiivinen osallistuminen, yksin ja ryhmässä oppiminen
• sähköiset tietokannat ja oppimisympäristöt (Moodle)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä T1-T2

Opiskelija
- Osaa analysoida digitaalisten työympäristöjen ja erityisesti alustatalouden tarjoamia mahdollisuuksia organisaation kehittämisessä
- Osaa digitaalisiin työympäristöihin liittyvät verkostovaikutukset
- Osaa digitaalisten työympäristöjen ja alustatalouden kehittämisen eri muodot eli arkkitehtuurit.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä H3-H4

Opiskelija
- Osaa analysoida, arvioida ja edistää digitaalisten työympäristöjen ja erityisesti alustatalouden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä organisaation kehittämisessä.
- Osaa itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa analysoida digitaalisiin työympäristöihin liittyviä verkostovaikutuksia
- Osaa kehittää monipuolisesti digitaalisten työympäristöjen ja alustatalouden eri muotoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen K5

Opiskelija
- Osaa itsenäisesti ja luovasti analysoida, arvioida, johtaa ja kehittää digitaalisten työympäristöjen ja erityisesti alustatalouden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä organisaation kehittämisessä
- Osaa analysoida ja arvioida itsenäisesti, luovasti ja yhteistyössä muiden kanssa digitaalisiin työympäristöihin liittyviä verkostovaikutuksia
- Osaa itsenäisesti, luovasti ja monipuolisesti johtaa digitaalisten työympäristöjen ja alustatalouden eri muotoja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

0 - Hylätty
T1-T2
H3-H4
K5