Opinto-opas

Oppimisympäristönä elämä

Ammattikorkeakoulussa ollaan kiinni elämässä. Työelämä ja elinkeinot ovat läsnä oppimisessa, ja osaamisen tavoitteet on määritelty niiden lähtökohdista.

Ongelmanratkaisutaidot ja päätöksentekokyky kehittyvät todellisia työelämän ongelmia ja ilmiöitä tutkiessa. Keskeistä on ongelmanratkaisun aikana tapahtuva oppiminen, kun opiskelijat yhdessä ohjatusti etsivät, jakavat ja käsittelevät tietoa. Vaikka ongelmaan ei sillä kertaa löytyisi ratkaisua, osaaminen on kuitenkin kehittynyt ja oppiminen jatkuu.

Oppimisessa nivoutuvat yhteen teoria-, käytäntö- ja kokemustieto. AMKin omissa oppimisympäristöissä tutkimus, teoria ja käytännön tekeminen kohtaavat innostavalla tavalla. Opiskelu on yhteisöllistä ja yhteistoiminnallista. Opiskelijat, opettajat ja työelämä rakentavat yhteistä tietoa ja ymmärrystä. Oppimista ohjataan kehittävän arvioinnin menetelmien avulla.

Opetussuunnitelmat

Lapin ammattikorkeakoulu tarjoaa opintoja ammattikorkeakoulututkintoon sekä ylempään AMK-tutkintoon johtavissa koulutusohjelmissa. Opiskelijat voivat suorittaa myös ammatillisia erikoistumisopintoja, avoimen ammattikorkeakoulun opintoja sekä muuta lisä- ja täydennyskoulutusta.

Koulutuksen sisältö esitetään opetussuunnitelmassa. Lapin ammattikorkeakoulussa opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia. Osaamisperustaisissa opetussuunnitelmissa määritellään tutkinnon ja tutkinnon opintojen osaamistavoitteet eli sen, mitä opiskelijan tulee tietää, ymmärtää ja osata oppimisprosessin tuloksena. Opetussuunnitelmien sisältöä kehitetään jatkuvasti yhteistyössä opiskelijoiden ja työelämän kanssa.

Opetussuunnitelma sisältää kuvaukset opinnoista. Sama opintojakso tai -kokonaisuus voi kuulua eri opiskelijaryhmien opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelma on kirjoitettu siten, että opintojaksoista kuvataan aina toteutukselta toiselle samana pysyvä sisältö ja lukuvuodelta toiselle mahdollisesti muuttuva sisältö kerrotaan toteutuksen kuvauksessa.

Arkistosta voi lukea aiempien vuosien opetussuunnitelmat, niiden opinnot ja opintojaksojen toteutukset.